• pl
 • en
 • Polityka prywatności

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)

  Tożsamość administratora

  Administratorem jest  Anna Zielińska mający siedzibę w Warszawie (03-945  Warszawa) przy ul. Paryska 37/u3. Administrator odpowiada za zapewnienie funkcjonowania strony internetowej

  Dane kontaktowe administratora

  Z administratorem można skontaktować się:

  pocztą elektroniczną pod adresem zielinska.annaklara@gmail.com

  za pomocą formularza kontaktowego dostępnego online

  listownie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

  Cele przetwarzania i podstawa prawna

  Pani/Pana dane są przetwarzane w celu prowadzenia strony internetowej i realizacji zamówień za jej pośrednictwem Pani/Pana kontem, a ponadto w celu realizacji usług online, jakie zostały udostępnione w ramach funkcjonowania strony internetowej. Ponadto dane przetwarzane są w zakresie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

  Podstawą prawną jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

  Przetwarzanie danych osobowych obejmuje dane podane przez użytkownika przy zakładaniu konta, czyli co najmniej:

  imię (imiona) nazwisko,

  adres e-mail,

  numer telefonu komórkowego,

  Okres przechowywania danych

  Dane będą przetwarzane do czasu realizacji usługi za pośrednictwem strony internetowej.

  W każdej chwili użytkownik ma prawo:

  zapoznać się z danymi osobowymi przetwarzanymi w ramach założonego przez siebie konta,

  poprawiać te dane oraz

  usunąć ich część lub całkowicie usunąć.

  Prawa podmiotów danych

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia.

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa